12 Mayıs 2012 Cumartesi

İletişim


Mehmet Ertürk
Adıyaman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İÖ Sınıf Öğretmenliği 1-A
Soru ve Şikayetler için iletişim

Video ve Görseller


Hava Durumu ve İklim Görseller
(video linkleri sayfanın en altında)

Hava Durumu okuma HaritasıTürkiye'de İklim

WEB video KAYNAKLARI

Ekol hoca Nemlilik ve Yağış

Ekol Hoca İklim Çeşitleri

Hava Durumu ve İklim


H
ava durumu denildiği zaman dar bir alanda görülen ve kısa süreli (1 gün, 1 hafta gibi) olan atmosfer olaylar akla gelir.  İklim ise, o yerle ilgili uzun yıllar süren ölçümlerle elde edilmiş ortalama değerlerdir.
Havanın sıcaklık, nem, sis, rüzgar, yağış etmenlerinin günlük etkilerine sıcaklık denir. Havanın sıcaklığı her zaman aynı değildir. Mevsimler, aylar ve günün belli saatlerine göre değişir. Güneş ışınları yeryüzüne dik geldiği zaman havalar ısınır yaz mevsimi yaşanır. Eğik geldiği zaman havalar soğur, kış mevsimi yaşanır. Havanın sıcaklık durumunu termometre ile ölçeriz. Basınç (barometre) nem ölçer (Higrograf), yağış ölçer (Plüviyometredir), hava tahmin uzmanına meteorolojist denir.
Havalar ısındığı zaman yeryüzündeki sular buharlaşır, su buharı (nem) yükselir, soğuyarak yoğuşur ve yeryüzüne yağmur, kar, dolu şeklinde düşer. Buna yağış denilmektedir.
Yurdumuzda farklı iklim tipleri görülür. Bu durumun nedenleri;
  1. Matematik konum: Ülkemiz Kuzey Yarımküre’de, Orta Kuşak’ta yer alır.
  2. Özel konum
a.       Dağların uzanışı
b.      Yükseklik farkları
c.       Yer şekillerinin farklılık göstermesi
d.      Üç tarafının denizlerle çevrili olması

BAŞLICA HAVA OLAYLARI
Yel, rüzgar, fırtına, kasırga, hortum, çiy, kırağı, yağmur, dolu, kar, nem, sis, tipi başlıca hava olaylarıdır.
Yel: hafif esen rüzgara ‘’yel’’ denir.
Rüzgar: Yelden daha güçlü esen rüzgardır. Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesinden rüzgar meydana gelir.
Fırtına: Yürümemizi zorlaştıran, ağaçların dallarını kıran, kiremitleri uçuran, denizlerde büyük dalgalara neden olan, güçlü rüzgara denir.
Hortum: Fırtınaların ve kasırgaların hareketleri bazen dönerek oluşur. Bu şekilde meydana gelen olaylara hortum denir.
Tayfun veya Bora: Çok güçlü kasırgalara tayfun veya bora denir. Fırtınaların veya kasırgaların oluştuğu yerde can ve mal kayıpları çok olur. Yerleşim yerleri büyük zarar görür.
Rüzgarların şiddetleri havanın hareketi ile ilgilidir. Sıcaklık değişimleri havanın hareketini etkiler. Sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın şiddeti artar.
Çiy: Havada buğu durumunda akşamın ve gecenin serinliğinde, yerde veya bitkilerin üzerinde meydana gelen damlacıklardır.
Kırağı: Soğuk havalarda su buğusunun yerde ve bitkiler üzerinde meydana gelen damlacıklarının donmasıdır.
Yağmur: Yeryüzünde ısınan suların buğuşarak (yoğunlaşarak) gökyüzüne yükselmesi sonunda bulutlar meydana gelir. Yoğunlaşma arttıkça yeryüzüne su damlacıkları olarak düşer.
Dolu: Yağmur yağarken yağmur damlalarının birdenbire soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşmasıyla yağmur damlaları donar, buna ‘’dolu’’ denir.
Kar: Yoğunlaşan su damlalarının havanın soğuk bir tabakasında billurlaşarak, kristalleşerek tekrar yeryüzüne beyaz bir örtü biçiminde düşen yağış biçimine denir.
Nem (Buğu): Havadaki su buharı, rutubet, hafif ıslaklık…

METEOROLOJİ
Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceleyen bilim dalıdır.
Ülkemizde meteoroloji alanındaki çalışmalar Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu konumda çalışan uzmanlar çeşitli aletlerle havanın sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ölçerler. Daha sonra da elde ettikleri verilere dayanarak hava tahminlerinde bulunurlar. Tahminler günlük, üç günlük ve bir haftalık süreler için yapılır.
Meteoroloji uzmanları kendi verilerinin yanı sıra uluslar arası kurumların verilerini de kullanırlar. Bugün dünyada 24 saat sürekli çalışan on bin civarında kara istasyonu ve açık denizlerde görev yapan altı binden fazla gözlem gemisi vardır. Ayrıca atmosferin çeşitli katmanlarında da meteoroloji uyduları bulunmaktadır.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün çeşitli görevleri vardır. Bu görevlerden bazıları şunlardır: 
  •  Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu meteorolojik bilgi ve tahminleri hazırlamak
  • Türk hava sahasında uçan yerli ve yabancı hava araçlarına meteorolojik bilgi vermek
  •  Tarımsal faaliyetlerde bulunanlara yardımcı olmak
  •  Hava olaylarından kaynaklanabilecek doğal afetlere karşı halkı ve yetkilileri uyarmak.

KAYNAKLAR
Sınav Dergisi yayınları 4. Sınıf Tüm Dersler Nuran KÜÇÜKAKINCI (Sosyal Bilgiler)  ANKARA 2005
TUNA Matbaacılık İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma kitabı Sami TÜYSÜZ   ANKARA 2011

WEB KAYNAKLARI
Konuyla ilgili ekstra bilgilere aşağıdaki web adreslerinden ulaşabilirsiniz…

           HAVA DURUMU VE İKLİM

Anasayfa

Hoşgeldiniz..
Yönetici Mehmet Ertürk
Adıyaman Üniversitesi
İö Sınıf Öğretmenliği 1-A
Konu: Hava Durumu ve İklim
Suan Anasayfa'dasınız yukarda Hava Durumu ve İklim Sekmesine tıklayarak bilgilere erişebilirsiniz...